Chuyến đi khứ hồi từ LAX đến Rumani năm 2019 với giá 681 USD cho hãng hàng không Austrian Airlines

Giải Trí/Cuộc Sống

Ngày mua là ngày 13 tháng 11, và nó là cho mùa xuân, mùa hè và một số du lịch mùa thu và mùa đông vào năm 2019.

Giá vé : Từ LAX, $ 681, bao gồm tất cả thuế và phí, khứ hồi đến Bucharest, Romania, trên Austrian Airlines.

Hạn chế : Bạn phải mua vé của bạn, tùy vào tình trạng sẵn có, trước ngày 13 tháng 11. Đó là chuyến đi vào năm tới: ngày 7 tháng 5-tháng 9. 15 và 13-23 tháng 12.

Thông tin : Hãng hàng không Áo, (800) 843-0002

Có thể bạn quan tâm