Liệu Trump có quyền tuyên bố tình trạng khẩn cấp quốc gia để có được tài trợ cho bức tường biên giới?

Giải Trí/Cuộc Sống

Một tổng thống có thể chọn để gọi các quyền lực khẩn cấp bất cứ khi nào ông muốn? Liza Goitein thuộc Trung tâm Tư pháp Brennan giải thích mức độ quyền lực của Trump trong tình trạng khẩn cấp. Philip Rucker của The Post phá vỡ những thách thức của chính trị bức tường biên giới.

vô giá trị

Tin tương tự

Có thể bạn quan tâm