Trump thích nói 'bye-bye' - Video CNN

Giải Trí/Cuộc Sống

Tổng thống Trump không bao giờ có thể nói lời tạm biệt với câu nói "tạm biệt". CNN của Jeanne Moos báo cáo về cú chia tay yêu thích của Trump.

PHẢI XEM

Trump thích nói 'bye-bye'

Tổng thống Trump không bao giờ có thể nói lời tạm biệt với câu nói "tạm biệt". CNN của Jeanne Moos báo cáo về cú chia tay yêu thích của Trump.

Nguồn: CNN

Xem thêm

Có thể bạn quan tâm