Mới nhất


Góc công nghệ ở chó, mac và phô mai và làm việc

Chào mừng trở lại với TechCrunch Mixtape, podcast nơi Megan Rose Dickey và tôi, Henry Oliver Pickavet, nói về một số câu chuyện trong tuần mà chúng tôi cảm thấy muốn nói đến. Tuần này nó là chó, làm việc ra và mac và pho mát. Người sáng tạo BarkBox Bark và Co. đã quyết định rằng Nashville, Tenn., Neede…

Honda sử dụng tấm thép cường độ cao 1,5GPa cho N-Van

Honda Motor Co Ltd đã sử dụng một tấm thép cường độ cao với độ bền kéo hạng 1.5GPa cho xe tải thương mại N-Van (van). Đây là lần đầu tiên mà Honda đã sử dụng một tấm thép cường độ cao 1,5GPa cho một chiếc xe nhẹ. Công ty đã phát hành N-Van vào ngày 13 tháng 7. Để thực hiện…

Xem tiếp