Avengers: Endgame Trailer # 2 Breakdown

Khoa Học/Công Nghệ

Con gái của Hawkeye có được thiết lập là phiên bản Kate Giám mục của MCU không? Có chuyện gì với bộ đồ trắng mới vậy? Chúng tôi khám phá những câu hỏi và nhiều hơn nữa trong phân tích trailer này.

vô giá trị

Có thể bạn quan tâm