Bạn đang mua nhiều Rolls-Royces hơn bao giờ hết

Khoa Học/Công Nghệ

Rolls-Royce đã 115 tuổi và chưa bao giờ nóng hơn bây giờ. Được rồi, đó không phải là những từ chính xác của Rolls-Royce, nhưng đó là ý chính của tin tức từ trụ sở Goodwood ngày hôm nay. Kết quả bán hàng cho năm 2018 là trong và họ đang khỏe mạnh. Rất khỏe.

vô giá trị

Có thể bạn quan tâm