BMW đã cố gắng sửa chữa các đoàn lữ hành

Khoa Học/Công Nghệ

Khái niệm mới của BMW phải là âm nhạc đến tai và mắt của bất kỳ ai bị mắc kẹt đằng sau một đoàn lữ hành trên đường B. Xu hướng lái mô tô cho những chiếc xe lớn hơn đã đi kèm với khả năng kéo tải lớn hơn và do đó, các đoàn lữ hành thậm chí còn trở thành những người khổng lồ bằng sợi thủy tinh. nhà trên bánh xe.

vô giá trị

Có thể bạn quan tâm