Darksiders 3: 11 phút thương hiệu

Khoa Học/Công Nghệ

Đi dưới lòng đất.

IGN tháng đầu tiên của chúng tôi bảo hiểm với Darksiders 3 tiếp tục! Trong cái nhìn mới này trong trò chơi phiêu lưu hành động Fury-ous từ Gunfire Games, chúng tôi xem xét 11 phút chơi hoàn toàn mới.

Và đừng lo lắng, không có câu chuyện spoilers trong đoạn video trên. Thưởng thức!

TRÊN: Đoạn giới thiệu Flame Hollow mới cho Darksiders 3.

Darksiders 3 là trò chơi IGN đầu tiên của chúng tôi trong tháng 7, có nghĩa là chúng tôi đã chọn biên tập để xem toàn bộ trò chơi trong cả tháng. Chúng tôi đã đến Gunfire Games ở Austin, Texas và chúng tôi sẽ mang đến cho bạn nhiều hơn về phần tiếp theo được mong đợi cao này (chẳng hạn như ngày phát hành) suốt cả tháng.

Có thể bạn quan tâm