Hãy gặp nhau ở Ba Lan trong tháng này

Khoa Học/Công Nghệ

Tôi sẽ quay trở lại châu Âu vào tháng 12 để chạy một chặng đường ở Wroclaw và Warsaw, Ba Lan. Bạn đã sẵn sàng chưa? Sự kiện Wrocwal, được gọi là In-Ference, đang diễn ra vào ngày 17 tháng 12 và bạn có thể gửi quảng cáo chiêu hàng tại đây. Nhóm sẽ thông báo cho bạn nếu bạn đã được chọn để quảng cáo chiêu hàng. Người chiến thắng sẽ nhận được…

Tôi sẽ quay trở lại châu Âu vào tháng 12 để chạy một chặng đường ở Wroclaw và Warsaw, Ba Lan. Bạn đã sẵn sàng chưa?

Sự kiện Wrocwal, được gọi là In-Ference, đang diễn ra vào ngày 17 tháng 12 và bạn có thể gửi quảng cáo chiêu hàng tại đây. Nhóm sẽ thông báo cho bạn nếu bạn đã được chọn để quảng cáo chiêu hàng. Người chiến thắng sẽ nhận được bảng tại TC Disrupt ở San Francisco.

Sự kiện Warsaw, ở đây, vào ngày 19. Bạn có thể đăng ký quảng cáo chiêu hàng ở đây. Tôi sẽ thông báo cho những người tôi đã chọn để quảng cáo chiêu hàng và người chiến thắng cũng sẽ nhận được một bảng.

Đặc biệt cảm ơn Dermot Corr và Ahmad Piraiee vì đã đặt những thứ này lại với nhau. Thật vui khi trở lại kraj.

Có thể bạn quan tâm