Jaguar Land Rover đang cắt giảm 4.500 việc làm

Khoa Học/Công Nghệ

Jaguar Land Rover tuyên bố cần tìm 4.500 dự phòng như một phần trong kế hoạch tiết kiệm 2,5 tỷ bảng sau 18 tháng. Mục đích là để đảo ngược sự mất mát gần đây của nó từ lợi nhuận của năm trước. Ngoài ra, việc cắt giảm 1.500 việc làm được công bố vào năm ngoái. Hầu hết các khoản dự phòng sẽ ở Vương quốc Anh, vì vậy công ty sẽ mất hơn một phần mười số người ở đây.

vô giá trị

Có thể bạn quan tâm