Tốt thôi. Mercedes đã thực hiện một điều pod tự trị

Khoa Học/Công Nghệ

Chúng tôi đã nói điều đó trước đây và chúng tôi sẽ nói lại một lần nữa: Năm 2019 là năm của điều kiện điện tự động, kết nối, tự trị. Mercedes cũng nghĩ đơn giản như vậy, đó là lý do tại sao nó không chỉ mang CLA mới vào CES bù Enter the Vision Urbanetic - theo nghĩa đen là Mercedes-Benz của những thứ tự trị được kết nối. Giống như những người khác, đó là một chiếc ván trượt chạy bằng điện mà bạn có thể buộc chặt nhiều cơ thể khác nhau. Chiếc này được thiết kế để chuyên chở hành khách, nhưng tự nhiên cũng sẽ có những chiếc để chở đồ.

vô giá trị

Có thể bạn quan tâm