Giá trị gia tăng của Hoa Kỳ tăng $ 2.070 tỷ trong quý 3

Kinh Tế

Tổng giá trị tài sản ròng của các hộ gia đình Hoa Kỳ đã tăng lên 109 nghìn tỷ đô la trong quý 3 năm 2018, khi giá bất động sản và giá cổ phiếu tăng cao hơn sự giàu có của người Mỹ.

Gia tăng giá trị gia tăng ròng $ 2.070 nghìn tỷ trong quý này là nhỏ hơn so với mức tăng 2,278 nghìn tỷ đô-la được sửa đổi trong quý hai.

Tổng giá trị tài sản ròng của các hộ gia đình Hoa Kỳ đã tăng lên 109 nghìn tỷ đô la trong quý 3 năm 2018, khi giá bất động sản và giá cổ phiếu tăng cao hơn sự giàu có của người Mỹ.

Sự gia tăng trong quý này là 1,9% hay 2,070 nghìn tỷ USD, mang lại giá trị ròng hộ gia đình lên 109,04 nghìn tỷ USD, theo số liệu của Cục Dự trữ Liên bang phát hành hôm thứ Năm. Đó là một sự gia tăng nhỏ hơn so với mức tăng 2,278 nghìn tỷ đô la được sửa đổi trong quý hai.

Sự giàu có của hộ gia đình trên thị trường chứng khoán tăng khoảng 1,22 nghìn tỷ đô la trong quý thứ ba, phản ánh mức định giá cổ phiếu cao hơn.

Giá trị bất động sản của hộ gia đình tăng khoảng 298,4 tỷ USD. Trong khi định giá nhà vẫn ở mức cao trong quý, mức tăng này nhỏ hơn nhiều so với mức tăng 363,4 tỷ đô la trong quý hai.

Các số liệu được lấy từ báo cáo hàng quý được gọi là Luồng tiền, theo dõi tổng tài sản của tất cả các hộ gia đình và tổ chức phi lợi nhuận của Hoa Kỳ. Báo cáo không cung cấp chi tiết về sự giàu có giữa các hộ gia đình. Các số liệu không được điều chỉnh theo lạm phát.

Tin tương tự

Có thể bạn quan tâm