Nhóm Stagwell của Mark Penn tham gia vào các đối tác MDC

Kinh Tế

Stagwell Group, một công ty quảng cáo được thành lập bởi Mark Penn, đã đồng ý mua cổ phần thiểu số trong công ty nắm giữ quảng cáo MDC Partners Inc. với giá 100 triệu đô la, các công ty cho biết hôm thứ Năm.

vô giá trị

Có thể bạn quan tâm