Polaroid. Người đi bộ. Phi công cọ. iPhone?

Kinh Tế

Lịch sử tràn ngập các sản phẩm không thích ứng với thời gian và thị hiếu thay đổi. Đối với Apple, điều đó có nghĩa là các dấu hiệu suy giảm nhu cầu đối với iPhone của họ sẽ thúc đẩy sự khẩn cấp để tìm ra hành động tiếp theo, chuyên mục John D. Stoll viết.

vô giá trị

Có thể bạn quan tâm