Colin Cowherd so sánh Dak Prescott với Alex Smith và nói rằng đó không phải là điều xấu (VIDEO)

Thể Thao

Colin Cowherd đưa ra trường hợp rằng Dak Prescott đang trên con đường sự nghiệp tương tự Alex Smith. Mặc dù Smith được coi là một kẻ yếu thế, Colin tin rằng sự so sánh này không phải là tiêu cực đối với người gọi tín hiệu của Dallas Cowboys.

Colin Cowherd so sánh Dak Prescott với Alex Smith và nói rằng đó không phải là điều xấu

Chi tiết video

Colin Cowherd đưa ra trường hợp rằng Dak Prescott đang trên con đường sự nghiệp tương tự Alex Smith. Mặc dù Smith được coi là một kẻ yếu thế, Colin tin rằng sự so sánh này không phải là tiêu cực đối với người gọi tín hiệu của Dallas Cowboys.

Nhieu video "

Có thể bạn quan tâm