Cuộc đàm phán tiền bạc cho Fifa khi Morocco trả giá cho kế hoạch mở rộng của Infantino | David Conn

Thể Thao

Giá thầu Bắc Mỹ là sự lựa chọn hợp lý để tổ chức World Cup 2026 nhưng rất khó để thấy các quốc gia ít đặc quyền hơn bao giờ có cơ hội ngay bây giờ

Phát video

1:02

World Cup 2026: Hoa Kỳ, Canada và Mexico hợp đồng thắng thầu để tổ chức giải đấu - video

Có thể bạn quan tâm