Liên đoàn các quốc gia, Lionesses và roundabouts - Bóng đá hàng tuần

Thể Thao

Max Rushden được tham gia bởi Barry Glendenning, Lars Sivertsen và Philippe Auclair để thảo luận về bóng đá quốc tế, Aston Villa, Ballon d'Or, cờ vua và danh sách Thế hệ tiếp theo 2018 của chúng tôi

Ảnh: Michael Zemanek / BPI / REX / Shutterstock

  • Đăng ký miễn phí:

  • Podcast của Apple
  • Google Podcast
  • Spotify
  • RSS
  • Tải về

Có thể bạn quan tâm