Những giấc mơ của Anh khi Croatia tiếp tục bước tiếp theo - World Cup Football Daily

Thể Thao

Max và đồng thảo luận về sự kết thúc của những giấc mơ World Cup của nước Anh, những hậu vệ phản diện của Bond, trận play-off thứ ba, phương pháp chuyển nhượng của West Ham và FW sống

Ảnh: Daniel Leal-Olivas / AFP / Getty Images

  • Đăng ký qua Apple Podcasts
  • Tải xuống MP3
  • URL nguồn cấp dữ liệu podcast

Có thể bạn quan tâm