2018/12/8


Fukuoka có vẻ để lại tác động lâu dài với World Cup bóng bầu dục

Đối với Fukuoka, việc tổ chức World Cup bóng bầu dục 2019 là cơ hội hoàn hảo để xây dựng danh tiếng là một trong những thành phố thể thao hấp dẫn nhất châu Á. Mặc dù thành phố có truyền thống chơi bóng bầu dục phong phú, các nhà tổ chức đang sử dụng một số cách sáng tạo để đưa người dân địa phương ra ngoài xem các trò chơi, bao gồm cả việc kết hợp với

2018/12/7     2018/12/9