Mới nhất


Facebook tự hào về việc gắn cờ 99% của ISIS, nội dung al Qaeda che khuất nhiều như nó tiết lộ, các chuyên gia nói

Nhà phát minh và CEO Mark Zuckerberg của Facebook tự hào rằng công ty của ông đã có thể gắn cờ “99% nội dung ISIS và al Qaeda… trước khi mọi người nhìn thấy nó” khi ông làm chứng trước Quốc hội vào tháng Tư. Nhưng khi cuộc tranh luận về trách nhiệm của truyền thông xã hội và những cơn thịnh nộ sửa đổi đầu tiên, bình luận của ông Zuckerberg che khuất nhiều như nó tiết lộ, các chuyên gia cho biết.

Xem tiếp