Cuộc bầu cử cuối cùng về kinh tế, Trump đang phân phối: Deneen Borelli

Giải Trí/Cuộc Sống

Chủ sở hữu quản lý vốn Accipiter Gabe Hoffman, Phó tổng giám đốc điều hành hàng tuần Kelly Jane Torrance, nhà đóng góp Fox News Gary B. Smith và Kristina Partsinevelos của FBN về cuộc khủng hoảng tài chính của Thổ Nhĩ Kỳ.

Trực tiếp

Cuộc bầu cử cuối cùng về kinh tế, Trump đang phân phối: Deneen Borelli

Để khắc phục sự cố video và trợ giúp, hãy nhấp vào đây.

Có thể bạn quan tâm