Top 10 thành phố khởi hành cho khu vực Nam Cực - Du lịch

Giải Trí/Cuộc Sống

[Ảnh / IC]

Du khách Trung Quốc đến Nam Cực đã tăng gấp 100 lần trong thập kỷ qua.

1. Thượng Hải

2. Bắc Kinh

3. Hàng Châu, tỉnh Chiết Giang

4. Quảng Châu, tỉnh Quảng Đông

5. Thành Đô, tỉnh Tứ Xuyên

6. Thâm Quyến, tỉnh Quảng Đông

7. Nam Kinh, tỉnh Giang Tô

8. Trùng Khánh

9. Tây An, tỉnh Thiểm Tây

10. Vũ Hán, tỉnh Hồ Bắc

Có thể bạn quan tâm