Resident Evil 2 làm lại 'Bản demo một lần' hoàn thành chỉ sau hơn 3 phút

Khoa Học/Công Nghệ

Bản demo hoàn toàn mới cho bản làm lại Resident Evil 2 chỉ cho phép bạn chơi game trong 30 phút. May mắn thay, nó có thể được hoàn thành trong một thời gian ngắn hơn NHIỀU.

vô giá trị

Có thể bạn quan tâm