Colin Cowherd: 'The Lakers là LeBron và 12 giao dịch đang chờ xử lý' (VIDEO)

Thể Thao

Colin Cowherd giải thích lý do tại sao Los Angeles Lakers nên lo lắng nhiều hơn về LeBron James xung quanh với tài năng NBA đã được chứng minh.

Colin Cowherd: 'The Lakers là LeBron và 12 giao dịch đang chờ xử lý'

Chi tiết video

Colin Cowherd giải thích lý do tại sao Los Angeles Lakers nên lo lắng nhiều hơn về LeBron James xung quanh với tài năng NBA đã được chứng minh.

Nhieu video "

Có thể bạn quan tâm